آداب شام خوردن

غذا خوردن در خانه خیلی راحت تر و متفاوت از وقتی است که در منزل کسی مهمان هستید یا در رستوران غذا صرف می کنید. آیا تابه حال شده که به یک مهمانی شام رسمی در خانه یا رستوران دعوت بشوید و ندانید آداب معاشرت چه حکم می کند و باید چه رفتاری را در پیش بگیرید؟ اگر اصول کلی زیر را در نظر داشته باشید همه شما را فردی آداب دان خواهند دانست.
۱) آداب معاشرت هیچ وقت از مد نمی افتد. این روزها که تلفن همراه جزء لوازمی شده که بیشتر افراد همیشه با خود دارند باید جای آن را در آداب معاشرت مشخص کرد. وسائل الکترونیکی خود را از قبیل موبایل سر میز شام خاموش کنید.
حتی اگر میزبان شما را به رستوران دعوت کرده حتماً موبایل خود را پیش از نشستن سر میز خاموش کنید. اگر فراموش کردید تلفن خود را خاموش کنید و حین غذا خوردن زنگ زد بلافاصله آن را خاموش کنید و اصلاً به تلفنی که شده جواب ندهید.
۲) دستمال. پس از این که سر میز نشستید دستمال را روی پاهایتان بگذارید. هر وقت لازم شد از آن برای پاک یا خشک کردن لب هایتان استفاده کنید. پیش از این که بخواهید لیوان نوشیدنی خود را به طرف دهانتان ببرید دستمال را آرام به لب هایتان بزنید تا تمیز شود.
اگر می خواهید میز را به هر علتی ترک کنید، مثلاً به دستشوئی بروید، دستمال را سمت چپ بشقابتان بگذارید. در پایان غذا دستمال را مرتب کنید و سمت راست بشقابتان بگذارید. لازم نیست آن را دوباره مثل اولش تا کنید اما مچاله اش هم نکنید.
۳) منتظر بمانید تا غذای همه داده شود و بعد شروع به خوردن کنید. اگر مهمان هستید صبر کنید تا میزبان شروع به خوردن کند.
۴) قاشق و چنگال. اگر نمی دانید باید کدام کارد یا چنگال را بردارید و موقع استفاده از کدام یک از آنها فرا رسیده است، قاعده کلی ”از بیرون به داخل“ را به یاد داشته باشید.
بیرونی ترین قاشق یا چنگال یا کارد باید زودتر استفاده شود. از هر قاشق یا چنگال یا کاردی که استفاده کردید نباید آن را سر جایش برگردانید بلکه آن را در بشقاب بگذارید. هنگامی که غذا خوردنتان تمام شد باید قاشق و چنگال یا کارد و چنگال را موازی هم طوری در بشقاب بگذارید که دسته آنها در ساعت چهار باشد.
قاشق سوپ باید بعد از تمام سوپ در همان سوپخوری باقی بماند. قاشق چاپخوری را باید در نعلبکی بگذارید.
۵) نان. مقداری نان و کره یا پنیر را که می خواهید بخورید در پیشدستی خودتان بگذارید و از آن برای خودتان لقمه بگیرید.
پیش از این که کره یا پنیر را روی نان بمالید حتماً آن را به اندازه لقمه کوچکی که می خورید تکه کنید. به این ترتیب به جای این که خرده های نان لباس شما را کثیف کند در پیشدستی می ریزید.
۶) راست و مستقیم بنشینید. قوز نکنید و روی بشقابتان خم نشوید.
۷) دست ها. می توانید مچ یا ساعدتان را روی میز یا دستتان را روی پاهایتان بگذارید.
۸) پاها. پاهایتان را نزدیک صندلی خودتان نگه دارید. پاهایتان را دراز نکنید یا طوری خم نکنید که به کسانی بخورد که روبه رو یا کنار شما نشسته اند.
۹) وقتی می خواهید غذا را بجوید، توجه کنید که دهانتان کاملاً بسته باشد. لقمه های بزرگ برندارید که دهانتان زیادی پر بشود. بعد از این که یک لقمه را قورت دادید چند لحظه صبر کنید و بعد لقمه بعدی را به دهان بگذارید.
۱۰) درآوردن چیزها از دهان. اگر لازم است چیزی را از دهانتان بیرون بیاورید مثلاً غضروف، استخوان یا هسته زیتون همان طوری این کار را بکنید که این چیزها به داخل دهانتان رفته اند یعنی اگر با چنگال یا قاشق آنها را به دهان گذاشته اید با همان ها دربیاورید و اگر با دست خوراکی را به دهان گذاشته اید اضافاتش را هم با دست بیرون بیاورید و خیلی با احتیاط و موقرانه آن را در بشقابتان بگذارید.
۱۱) از رفتارهای زشت و نابه هنجار بپرهیزید مثل حرف زدن با دهان پر، بادگلو زدن، فین کردن، خلال کردن دندان. برای هر کدام از این کارها عذرخواهی کنید و میز را ترک کنید و در جائی مانند دستشوئی این کارها را انجام بدهید.
۱۲) تواضع. همیشه وقتی چیزی را به شما تعارف می کنند یا برایتان می گذارند، تشکر کنید.
۱۳) آرامش. ارام غذا بخورید و از غذا و همراهی با افراد که سر میز هستند لذت ببرید.