آشپز فست فود

با توجه به اینکه عموما توجه فست فودها به تولید انبوه و فروش بالا در سطح کیفی مشخص و استاندارد می باشد،لیکن این مجموعه ها برای موفقیت نیازمند سیستم می باشند و اصولا این مجموعه ها دارای آشپز نمی باشند.

راه اندازی ف

با توجه به نوع صنعت رستورانداری سنتی در ایران که مدیر مجموعه و فردی که وظایف کلیدی و مسئولیت های مهم را به عهده داشته با عنوان آشپز معرفی می گردیده است،لذا این تصور برای فست فود ها نیز وجود دارد.در صورتی که این یک خطای کلیشه ایست و ما در فست فود واژه ای به نام آشپز نداریم.اصولا پرسنل فست فود به صورت گردشی فعالیت نموده و با اجرای سیستم تدوین شده د رمرحله راه اندازی فست فود به اجرای وظایف خود می پردازند.

آشپز فست فود

گروه IRANHFC (گروه تخصصی راه اندازی فست فود وکافی شاپ) با آموزش صحیح پرسنل به موفقیت پایدار فست فود ها می اندیشد.