استراتژی نحوه ورود غذاهای جدید به منو فست فود

استراتژی نحوه ورود غذاهای جدیدبه منو فست فود به سه هدف:

  1. نفوذ به بازار انبوه
  2. نفوذ به بازار خاص
  3. ورود موقتی و عقب نشینی سریع

تقسیم می شود.

 

در روش نفوذ به بازار انبوه شما باید توانایی تولید غذا را درحد بسیار زیاد وانجام تبلیغات گسترده را روی این غذا در فست فود خود داشته باشید.

در روش نفوذ به بازار خاص در صورت عدم داشتن توانایی های ذکر شده در مورد قبلی، میتوان تنها بخش خاصی از بازار را تحت پوشش قرار داد معولا در فست فودها این آیتم را با فاکتور قیمت دست کاری می کنند.

در روش ورود موقتی و عقب نشینی سریع، باید یک غذای جدید را با فعالیت زیاد واحد R & D توسعه داد و وارد منو کرد، و پس از کپی برداری رقبا از این غذای جدید، تولید آنرا متوقف کرد که این روش معمولا در کشور ما فست فودها کمتر از این آیتم استفاده می کنند.