اسم من ( به ) است !

من منبع
ویتامین هاى  مختلف هستم . به من بهى و آبى هم مى گویند و اعراب مرا (سفرجل ) مى خوانند. زادگاه اولیه ى من ایران است و در نام لاتینى من کلمه ایرانى به چشم مى خورد. من داراى انواع جنگلى ، ترش ، شیرین و میخوش هستم .
بهترین نوع من پیوندى است، که آنرا روى تنه ى زالزالک پیوند کرده باشند. نوع جنگلى من گس است و آن را (به شغال) مى خوانند. که این نوع به قابل خوردن نیست . و
لى به دانه ى آن بهتر از دانه ى پیوندى است . من داراى ویتامین هاى
A  ،B ،  E و B6  بوده همچنین داراى آهک و تانن هستم .از این رو براى مبتلایان به امراض سل غذاى مطلوبى مى باشم .آب جوشانده و پخته ى من مقوى و قابض است.
آب میوه من ملین بوده و در کوچک کردن شکم مؤثر است .
شربت ساده ى من که به شربت به معروف است ،
براى درمان ورم روده مفید مى باشد. شربت به لیمو مقوى قلب و معده بوده، در نتیجه ایجاد سرور مى نماید.
آش من غذاى گوارایى براى امراض معدى است و (خورش به ) نیز همتاى آن مى باشد.
آب میوه ى من براى معالجه اسهال خونى و خونریزى معدى تجویز شده است و دم کرده ى شکوفه ى من (سى گرم در لیتر) سرفه را تسکین مى دهد.
اگر پوست میوه ى مرا پانزده روز در الکل خیس کنند، و با آب آن صورت را مالش دهند، چین و چروک را از بین مى برد.
 
وجود ویتامین هاى ب موجود درمن سبب شده است که اعصاب را تقویت کنم و جوانى را پایدار سازم. نوع ترش من در تقویت معده بهتر از شیرین است .نوع شیرین من مسرور کننده و مقوى معده است . همچنین ادرار را زیاد مى کند. زیاده روى در خوردن به ترش باعث ایجاد اسهال می شود.
عصاره ى میوه من مانع خونریزى وتشنگى است.
خوردن میوه خام من جهت معالجه وسواس و تسکین دردسر و آبریزش بینى و تقویت کبد و معده مفید مى باشد و اشتها را زیاد مى کند.
بهترین خاصیت میوه ى من حفظ جنین از سقط است و نوزاد را خوش آب و رنگ مى نمایم .
میوه من بوى بد دهان را از بین مى برد. یرقان را معالجه مى نماید و التهاب معده را تسکین مى دهد و براى تسکین درد قسمت بالاى معده توصیه شده است .
میوه من از ویار زنان آبستن جلوگیرى مى کند. اگر میوه ى مرا زیر آتش تنورى نمایید، به حدى که رنگ آن تیره شود و بخورید اسهال مزمن را معالجه مى کند.
مرباى من با آب نعناع براى جلوگیرى از تهوع به کار مى رود، شکوفه ى تازه من مسکن سینه، مسکن درد سر و تهوع است . مقوى قلب ومعده بوده ، و اثرى نیکو دارد. مرباى میوه من جهت نرم کردن و درمان سرفه و تنگ نفس سودبخش مى باشد.
ضماد میوه و برگ درخت من جهت فروبردن ورم هاى گرم ، مخصوصا ورم چشم مفید است . از این ضماد مى توان براى رفع سوزش محل نیش حشرات سمى استفاده نمود. ضماد برگ من به تنهایى جهت معالجه زخم هاى چرکى مفید مى باشد.