اهدای تندیس و شمایل مدیرنمونه جوان به آرش سلطانی مدیرشرکت صنعتی زرماکارون

در این مراسم که با حضور علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورای عالی امنیت ملی و حسین هاشمی استاندار تهران برگزار شد، آرش سلطانی مدیر شرکت صنعتی زرماکارون تندیس و شمایل مدیر نمونه جوان را دریافت کرد.
انتخاب این مدیر جوان در پی موفقیتهای پیشین مدیران گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر رقم خورده که نشان از توانمندی مدیران این مجموعه معظم را دارد.آرش سلطانی پیش از این در سال ۹۲ هم موفق به اخذ این عنوان شده بود.