اوناگی یا

واژه اوناگی در زبان ژاپنی به معنای مارماهی است و تخصص اوناگی یا تهیه انواع غذا با آن، معروف ترین غذای اوناگی یا کباب مارماهی روی زغال افروخته به همراه سس سویا است که گاهی با برنج همراه می شود. خوردن گوشت مارماهی دمای بدن را کاهش می دهد. به همین دلیل این رستوران ها در تابستان شلوغ تر هستند. رستوران های Kyogoku Kane-yo در کیوتو و Izu-ei Honten در توکیو بهترین اوناگی را ارائه می دهند.