بازاریابی صحیح در فست فود و کافی شاپ

بازاریابی در تجهیزات فست فود و کافی شاپ هر تماس کوچکی است که فست فود یا کافی شاپ شما با هرکسی در جهان بیرون دارد.بازاریابی در فست فود یا کافی شاپ هنر عوض کردن عقاید مردم یا حفظ عقاید آن هاست. همیشه و در همه حال باید به این نکته توجه نمود که بازاریابی در فست فود یا کافی شاپ یک فرایند است،نه یک رویداد. فرایند بازاریابی در فست فود یا کافی شاپ جریانی مداوم وهمیشگی است که نباید از آن قافل شد.البته نکات کلیدی در این راستا قابل تامل است مانند این اصل که بیش تر از نیمی از زمان و هزینه بازار یابی شما باید صرف مشتریان فعلی شما گردد.

به طور کلی شما همیشه و در همه جا باید به فکر بازاریابی برای کسب و کار خود باشید.

بازاریابی صحیح در فست فود و کافی شاپ

ابتدا می بایست تعریفی از بازاریابی ارائه کنیم. بازاریابی شامل طیف وسیعی از فرآیندهای مرتبط با درک آنچه مشتریان ما در فست فود می خواهند و سپس فراهم کردن آن نیازها  برای مشتریان ما است.  بازاریابی شامل چهار عنصر کلیدی است که به ۴P معروف هستند:

یک نقطه ی شروع بسیار مفید در بازاریابی، انجام تحقیقات علمی در بازار برای پیدا کردن نیاز مشتری و در ارتباط با ۴P است. بازاریابی با ارزیابی نیازی که محصولات و خدمات به آن پاسخ می دهند، شروع می شود.که این مرحله در گروه iranhfc  با مطالعات مقدماتی توام می گردد.

دو نوع تحقیقات علمی در بازار فست فودها وجود دارد. تحقیق کمی مربوط به جمع آوری مقدار زیادی اطلاعات با استفاده از تکنیک هایی مانند پاسخ به پرسشنامه ها و فرم های دیگر ارزیابی. تحقیق کیفی شامل کار با نمونه های کوچکتر از مشتریان ما ، که اغلب از مشتریان در مورد محصولات و خدمات سوال می شود و گفته های آنها یادداشت می شود.

بازاریابی معمولاً ترکیبی از هر دو پژوهش را انجام می دهد. بخش بازاریابی، تلاش خواهد کرد تا مطمئن شود بر روی هر انچه که  در فست فود انجام می شود، تمرکز دارد و بسیار نزدیک با تولید کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل گردد که اضافه کردن غذاهای جدید، با نیازها و انتظارات مشتریان عمیقاً گره خورده است. در واقع بازاریابی، فرایندی است که بین توانایی های فست فود و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند. بازاریابی موفق مستلزم ارائه محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصولات و غذاهای ما مطلع است، از این رو موجب سفارش‌های آینده می‌شود. یک تعریف کاربردی بازاریابی پیش بینی و شناسایی نیازهای مشتری و از آن طریق، رسیدن به سود یا سایر اهداف مهم فست فود  است.

مهندس عباس حسینی

فراموش نباید کرد که اصول بازاریابی همیشه غیر قابل تغییر است و در سایر تعاریفی که از بازاریابی گرفته می شود، این اصول را نمی توان نادیده گرفت.

ما در iranhfc گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ با اتخاذ روشهای مدرن بازاریابی و راه اندازی واحد های مذکور گامی عملی در این راه بر می داریم.ِ