بخشی از منو فست فودهای زنجیره ای رونفیله

منو فست فود رونفیله

پیتزا

رونفیله پیزاریا: خمیر تازه، سس پستو، استیک گوساله، استیک مرغ، قارچ بلنچ، فلفل دلمه رنگی، زیتون سیاه، پنیر گودا، پنیر موزرلا، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، ،سوسیس ژاپنی، هالوپینا

رونفیله چیزاریا:خمیر تازه،سس پستو، استیک گوساله، استیک مرغ، قارچ بلنچ، فلفل دلمه رنگی، زیتون سیاه، پنیر گودا، پنیر موزرلا،پنیر پروسس، پنیر پارمزان، دبل پنیر، بیبی کورن

دیاوولو: خمیر تازه ، سس توماتو، ران گوساله چرخ شده، سالامی، سس گلوریا، فلفل دلمه رنگی، قارچ طعم دار، پنیر گودا، پنیر موزرلا، پنیر پروسس، پنیر پارمزان

چانو: خمیر تازه، سس پستو، استیک گوساله، قارچ طعم دار،  زیتون سیاه، پیاز، ریحان تازه، پنیر گودا، پنیر موزرلا، پنیر پروسس، پنیر پارمزان

آفریکانو: خمیر تازه ، سس توماتو، سینه مرغ کبابی، قارچ طعم دار، گوجه چری، بی بی کورن، ریحان تازه، زیتون سبز، پنیر گودا، پنیر موزرلا، پنیر پروسس، پنیر پارمزان

کاپری: خمیر تازه، سس توماتو، ران گوساله چرخ شده، قارچ طعم دار، زیتون سیاه، پنیر گودا، پنیر موزرلا، پنیر پروسس،پنیر پارمزان

استپو: خمیر تازه، سس پستو، ران گوساله رست شده، قارچ طعم دار، زیتون سیاه ،پیاز، ریحان تازه، پنیر گودا سبز، پنیر موزرلا،پنیر پروسس، پنیر پارمزان، پپرونی،پنیر گودا قرمز

سالامی:خمیر تازه، سس گلوریا، سالامی، فلفل کبابی، پنیر گودا، پنیر موزرلا، پنیر پروسس،پنیر پارمزان

اگر خواهان استفاده از مزایای یک برند با پشتیبانی گسترده در  فست فود هستید، توصیه ما به شما برند فست فود های زنجیره ای رونفیله می باشد.