تاکتیک های تبلیغاتی با توجه به عمر مجموعه

تاکتیک های تبلیغاتی هنگام ورود به بازار بعد از راه اندازی مجموعه

تاکتیک تبلیغاتی پیشگام

تاکتیک تبلیغاتی پیرو

تا کتیک های تبلیغاتی در مرحله رشد

تاکتیک های تبلیغاتی حفظ مشتریان

تاکتیک های تبلیغاتی حفظ موقعیت

تاکتیک تبلیغاتی تهاجمی

تاکتیک تبلیغاتی تمرکز بر روی بخش خاص

تاکتیک تبلیغاتی افزایش مشتریان جدید

تاکتیک تبلیغاتی بر روی محصولات جدید

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله بلوغ

حفظ مزیت رقابتی در تبلیغات

افزایش حجم تبلیغات

تاکتیک تبلیغات نفوذ

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله زوال و افول

تاکتیک تبلیغات برداشت نهایی

تبلیغات خروج از بازار

دیگر تاکتیک های تبلیغاتی مرتبط

تاکتیک تبلیغاتی بد و بدتر

تاکتیک تبلیغاتی انتقال

تاکتیک تبلیغات انتخابی

تکنیک تبلیغاتی از قافله عقب نماندن

تبلیغات پر زرق و برق

تاکتیک تبلیغاتی ابهام

تاکتیک تبلیغاتی بودجه

تاکتیک استناد به قدرت

تاکتیک های تبلیغاتی با توجه به عمر مجموعه

البته برخی از افراد تصور میکنن با بالا بردن کیفیت محصولات نیاز به تبلیغ از دوش آن ها سلب خواهد شد.اما باید در اینجا به چند نکته توجه کنیم.کیفیت یه فاکتور کیفی است در نتیجه برداشت و تصور افراد مختلف در مورد آن متفاوت می باشد.

یعنی آن چیزی که ممکن است برای شما مطلوب و ایده آل باشد از نظر شخصی دیگر خوشایند نباشد.

با توجه به رقابتی شدن بازار فست فود ها به طوریکه اکثر آنها دارای عملکرد خوبی هستند بالا بردن کیفیت محصولات به شما کمک چندانی نخواهد کرد هر چند باید متذکر شویم که پایین بودن کیفیت شما نسبت به رقبایتان حتما مساله ساز خواهد شد و شما خیلی زود مجبور به ترک بازار خواهید بود.

مهندس عباس حسینی

شاید بتوان به این باور قدیمی که کیفیت بهترین تبلیغ است نکات دیگری افزود همانند اینکه کیفیت غذاهای شما می تواند تبلیغی در کنار سایر تبلیغات شما باشد.

همانطور که در طبقه بندی های ذکر شده آمده است شما در هر مرحله نیازهای متفاوتی را برای تبلیغ دارید و نکته قابل تاملی که در اینجا وجود دارد آمارهای است که نشان می دهد اکثر تبلیغات در حوزه فست فود و رستوران ایتالیایی از بازخورد مناسبی برخوردار نبوده و کارایی و اثربخشی آنها قابل نقد و بررسی می باشد.