تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات فست فود و کافی شاپ

تاکتیک های تبلیغاتی  برای فست فود یا کافی شاپ ها  را می توان به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود:

تاکتیک های تبلیغاتی با توجه به عمر مجموعه

تاکتیک های تبلیغاتی هنگام ورود به بازار بعد از راه اندازی مجموعه

 • تاکتیک تبلیغاتی پیشگام
 • تاکتیک تبلیغاتی پیرو

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله رشد

تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات فست فود و کافی شاپ

 • تاکتیک های تبلیغاتی حفظ مشتریان
 • تاکتیک های تبلیغاتی حفظ موقعیت
 • تاکتیک تبلیغاتی تهاجمی
 • تاکتیک تبلیغاتی تمرکز بر روی بخش خاص
 • تاکتیک تبلیغاتی افزایش مشتریان جدید
 • تاکتیک تبلیغاتی بر روی محصولات جدید

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله بلوغ

 • حفظ مزیت رقابتی در تبلیغات
 • افزایش حجم تبلیغات
 • تاکتیک تبلیغات نفوذ

iranhfc

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله زوال و افول

 • تاکتیک تبلیغات برداشت نهایی
 • تبلیغات خروج از بازار

دیگر تاکتیک های تبلیغاتی مرتبط

 • تاکتیک تبلیغاتی بد و بدتر
 • تاکتیک تبلیغاتی انتقال
 • تاکتیک تبلیغات انتخابی
 • تکنیک تبلیغاتی از قافله عقب نماندن
 • تبلیغات پر زرق و برق
 • تاکتیک تبلیغاتی ابهام
 • تاکتیک تبلیغاتی بودجه
 • تاکتیک استناد به قدرت

گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ) پیشرو و نوآور در توسعه صنعت غذا با اجرای برنامه های علمی بازاریابی به آینده روشن می اندیشد.