تبلیغات فست فودها همراه با منافع اجتماعی

با توجه به روز افزون شدن تبلیغات فست فود ها ، بررسی این پدیده از لحاظ اجتماعی پر اهمیت است. در مورد تبلیغات ،نظرات وایده های متفاوتی بیان شده است.گروهی با کم لطفی تبلیغات را دروغ،نیرنگ،نا لازم و نا مفید و حتی مضر به حال اجتماع،اقتصاد و صنعت می دانند.در این جا سعی بر آن است که پاره ای از مزایای تبلیغات  را از دید اجتماعی عنوان کنیم: 

تبلیغات فست فودها همراه با منافع اجتماعی

  • تبلیغات به گسترش اطلاعات و ارتقا فرهنگ عمومی کمک می کند.
  • تبلیغات باعث افزایش سود،سهم بازار،فروش،سرعت گردش سرمایه،اعتبار و حیثیت فست فود می شود.
  • تبلیغات باعث رونق بازار می شود.
  • تبلیغات باعث خلاقیت و نوآوری می شود.
  • تبلیغات برخورد کاسب کارانه را به  برخورد علمی و اقتصادی مبدل می کند.
  • تبلیغات هزینه توزیع را کاهش می دهد.
  • تبلیغات باعث گسترش بازار می گردد.

راه اندازی فست فود