تقدیر از احمد صادقیان مدیریت عامل شرکت تک ماکارون در جشنواره “رمز موفقیت”

نخستین جشنواره رمز موفقیت پس ازتهیه و پخش برنامه تلویزیونی پربیننده “رمز موفقیت” که به مصاحبه با خودساختگان ایرانی می پرداخت و طرز فکر و تجربیات افراد موفق را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد، برگزار گردید .
به گزارش اگروفودنیوز ،هدف برنامه”رمز موفقیت” معرفی افراد موفق و نمایش الگوهای مناسب در زمینه های مختلف از جمله اجتماعی، علمی و فرهنگی و همچنین بیان راه‌های موفقیت و رموز آنها در عرصه ‌های مختلف بوده است و در نخستین جشنواره، افرادی که به راستی توانسته‌اند مسیر موفقیت را طی کنند و به اهداف تعریف شده در ذهنشان برسند و به نوعی شعار ” خواستن، توانستن است “را به واقعیت تبدیل کنند مورد تقدیر قرار گرفتند.