تهیه خورشت ماست

● مواد لازم
▪ مرغ تمیز کرد ه و شکم خالی؛ ۱/۵ کیلوگرم
▪ ماست چکید ه؛ یک کیلوگرم
▪ زعفران سایید ه؛ یک قاشق مرباخوری
▪ خلال نارنج یا پرتقال تلخی گرفته؛ یک لیوان (خلالها را باید سه تا چهار مرتبه، هر د فعه به مد ت یک ربع بجوشانیم تا تلخی آن گرفته شود )
▪ پیاز سرخ کرد ه؛ ۳ عد د
▪ نمک و فلفل؛ به مقد ار لازم
● طرز تهیه
مرغ تمیز کرد ه را با پیاز سرخ شد ه و کمی نمک و د و لیوان آب می گذاریم بپزد ، به طوری که بعد از پخته شد ن کمی آب د اشته باشد و بعد زعفران سایید ه و نمک و فلفل و خلال تلخی گرفته را به آن اضافه می کنیم. چند جوش که زد ، مرغ را خارج می کنیم و تکه تکه می کنیم. سپس حرارت خورش را کم می کنیم.
ماست را خوب بهم می زنیم تا صاف شود و آن را د ر خورش می ریزیم، ولی خورش بعد از ریختن ماست نباید بجوشد .
کافی است که ماست کمی گرم شود که مرغ ها را د ر ظرف قرار د هیم و خورش را روی آن می ریزیم. این خورش را با گوشت هم می توان تهیه کرد .