تهیه دسر سان شاین

مواد لازم

سیب زرد                               دو عدد
موز                                       دو عدد
بستنی میوه‌ای                        چهار لیوان
سیب قرمز                              یک عدد

با این مقدار مواد لازم به اندازه دو لیوان بزرگ از «سان شاین» خواهیم داشت.

مواد لازم برای تهیه سان شاین

دو عدد موز، حدود ۳۰۰ گرم. یک عدد سیب قرمز، معادل ۱۵۰ گرم.
دو عدد سیب زرد، معادل ۳۰۰ گرم. چهار لیوان بستنی میوه‌ای در چهار رنگ مختلف، هر لیوان حدوداً ۲۵۰ میلی‌لیتر می‌باشد. جمعاً معادل یک لیتر بستنی.

دو عدد نی و دو لیوان بلند و دو عدد چتر کوچک کاغذی

روش تهیه

یک لیوان بلند را با چهار رنگ بستنی پر می‌کنیم. سپس یک نی بلند وسط آن قرار می‌دهیم.

یک عدد موز را نصف کرده، پوست آن را برش زده، مطابق شکل آن را در نی فرو می‌کنیم.

یک عدد سیب زرد را برش زده، به لبه‌های لیوان فرو می‌کنیم. سپس چند برش از موز و چند برش از سیب قرمز را در نی فرو می‌کنیم. در انتهای کار یک چتر کوچک کاغذی قرار می‌دهیم.