تولید پیاز "بدون اشک"

به گزارش خبرگزاری فرانسه پژوهشگران ژاپنی و نیوزیلندی با کاربرد بیوتکنولوژی برای خاموش کردن ژنی که سازنده آنزیم تولید‌کننده رایحه اشک‌آور پیاز است، توانستند پیازهایی را تولید کنند که چشم‌ها را تحریک نکنند.
این کشف، پیام‌‌‌آور پایان یکی از معماهای قدیمی آشپزی است: چرا بریدن یک پیاز ساده باعث به سوزش چشم‌ها و سرازیرشدن اشک می‌شود؟
موسسه پژوهشی غذا و محصولات کشاورزی در نیوزیلند با استفاده از تکنولوژی “خاموش کردن ژن” به این موفقیت دست یافتند که امیدوارند در طول یک دهه آینده به وارد شدن پیاز بدون اشک به بازار بینجامد.
به گفته کالین ایدی، دانشمند ارشد در این موسسه، این طرح در سال ۲۰۰۲ پس از آن آغاز شد که دانشمندان ژاپنی ژن مسئول تولید عامل اشک‌آور پیاز را مکان‌یابی کردند.
او افزود: “ما قبلا فکر می‌کردیم که ماده اشک‌آور پیاز به طور خود به خود، هنگام بریدن آن تولید می‌شود، اما آنها ثابت کردن که تولید این ماده بوسیله یک آنزیم کنترل می‌شود.
“ما در اینجا در نیوزلند با استفاده از تکنولوژی خاموش‌سازی ژن که بوسیله دانشمندان استرالیایی ایجاد شده است، این توانایی را داشتیم که یک قطعه DNA به درون ژنوم پیاز وارد کنیم.”
“این تکنولوژی توالی در ژنوم ایجاد می‌کند که ژن تولیدکننده آنزیم اشک‌آور را خاموش می‌کند و در نتیجه، این آنزیم دیگر تولید نمی‌شود، بنابراین هنگامی که پیاز را می‌برید، دیگر اشک‌ نمی‌ریزد.”
ایدی گفت: با جلوگیری از تبدیل ترکیبات گوگرد در پیاز به ماده‌ اشک‌آور و هدایت آنها به سوی بدل‌شدن به ترکیبات مسئول رایحه و سلامت‌بخش، این فرآیند حتی می‌تواند مزه پیاز را هم بهبود بخشد.
او افزود: “ما امیدواریم پیازهایی پرورش دهیم که رایحه‌ای مطبوع بدون آن عامل تند و اشک‌آور داشته باشند.”
البته به گفته ایدی تحقق این آرزو ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد.