جداول ارزش تغذیه

جداول ارزش تغذیه را شما در تمامی برندهای معتبر ،در جهان وهمچنین کشور عزیزمان خواهید دید.به طور کلی این جداول اطلاعاتی شامل کالری،کربوهیدرات،پروتئین ،فیبرو چربی غذاها را در بر می گیرد.با توجه به افزایش اطلاعات و همچنین سن عمومی جامعه توجه مشتریان به این پارامتر اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.این جداول اصولا برای بیماران دیابتی و کسانی که در رژیم های غذایی به سر می برند بسیار مهم تلقی می شود.اگر شما دارای منوی با جداول ارزش تغذیه ای مناسب باشید با استفاده از این مزیت رقابتی می توانید به موفقیت های بیشتری در این بازار دست یافته و خود را یک فست فود مدرن معرفی کنید.کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه در iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ) با راهنمایی وتهیه این مهم شما رادر پیشروی به سوی موفقیت همراهی خواهند کرد.شایان ذکر است مجموعه های که فرایند راه اندازی فست فود یا کافی شاپ آنها توسط این گروه اجرا گردیده است از این مزیت برخوردار می باشند.
گاها برخی از دوستان تقاضای ارائه ریز فاکتورهای تغذیه ای از جمله درصد مواد معدنی یا ویتامین ها را نیز می نمایند، که در اینجا باید اشاره کنیم این مورد از توان ما خارج بوده و اصولا امری کم فایده می باشد.
شایان ذکر است در ویتامین ها و مواد معدنی منبع بودن مواد غذایی مهم تر از میزان آن می باشد. شاید این مهم به درصد جذب و کیفیت جذب آنها بستگی دارد.