جو رستوران

توضیح و تشریح جو مسایل مربوط به جو رستوران اندکی دشوار است و اغلب از آن به عنوان فاکتوری ناملموس یاد میشود که شاید جزء مواری باشد که ناخواسته بهیشترین تاثیر را روی مشتری میگذارد. همهی رستورانها جو مشابه و یکسانی ندارند، برخی از مدیران و مسئولان رستورانم تلاش میکنند عمداً جو متفاوتی را ایجاد کنند. به عنوان نمونه رستورانهای مجلل اغلب جو رسمی دارند و این حس را در نحوه پوشش کارمندان و پرسنل، دکوراسیون، خدمات رسانی، افرادی که در این رستوران رفت و آمد میکنند و … القاء میکند. برخی از رستورانهایی که در سطح پایین تری قرار دارند سعی دارند تا جو دوستانه و راحتری را بجود بیاورند. از عوامل قابل ذکر، محل قرار گرفتن رستوران است. در محل یابی یک رستوران نه تنها بازار فعلی بلکه بازار آتی آن می بایست مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. مثلاً رستورانهایی وجود دارند که در میان کارخانه جات و شرکت های یزرگ تجاری قرار گرفته اند، چرا که در ساعات نهار و شام و … کلیه ی کارکنان و پرسنل برای تهیه غذای خود به این مکان مراجعه میکنند و این امر به شدت بر درآمد رستوران تاثیر می گذارد. نحوه دسترسی به رستوران یعنی اینکه داخل یا خارج شهر باشد، نزدیک به وسایل حمل و نقل شهری باشد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.لازم به ذکر است در بوجود آمدن جو مناسب برای رستوران نحوه پوشش پرسنل، تعداد کارکنان، قدرت و مهارت افراد در خصوص مسئولیت هایشان، سن، ملیت و …. بی تاثیر نمی باشد.