درباره گروه تجهیز و راه اندازی فست فود، کافی شاپ و رستوران حسینی IRANHFC

گروه IRANHFC توسط مهندس عباس حسینی در سال ۱۳۸۶ پایه گذاری شد. این گروه با هدف ارائه خدمات در حوزه فست فود و رستوران پا به عرصه صنعت غذا گذاشت. در ابتدا خدمات در قالب راه اندازی و مدیریت مجموعه ها به مشتریان ارائه میشد.

 • فست فود بیست (کرج)
 • فست فود بوف (تهران)
 • فست فود شیلا (تهران)
 • فست فود سند باد (تهران)
 • فست فود نادر (تهران)

از جمله فست فودهایی هستند که این خدمات را دریافت کرده اند. نظر به موفقیت مجموعه ها و اعلام نیاز کارفرمایان، گروه IRANHFC با ارائه خدمات خاص و منحصر بفرد در قالب مشاوره، راه اندازی و تجهیز رستوران، کافی شاپ و فست فودها درصدد توسعه کیفی و کمی خدمات قدم برداشت. اسامی تعدادی از فست فودهای سطح کشور که از خدمات گروه IRANHFC بهره میبرند:

 • فست فود ژیژو (کرج)
 • فست فود آرشان (تهران)
 • فست فود فلفل (یزد)
 • فست فود منهتن گریل (تهران)
 • فست فود روکو (تهران)
 • فست فود آفر (تهران)
 • فست فود عالیجناب (تهران)
 • فست فودهای زنجیره ای تاملی
 • فست فود جوانا (تهران)
 • راه اندازی فست فود چوبین (ارومیه)
 • راه اندازی فست فود HFC (سنندج)
 • راه اندازی فست فود آرش (قزوین)
 • راه اندازی فست فود هالی (گرگان)
 • راه اندازی فست فود و کافی شاپ لومانا (تهران)
 • راه اندازی فست فود و کافی شاپ پنه (تهران)
 • راه اندازی فست فود و کافی شاپ کارن (اراک)
 • راه اندازی فست فود کابین (اومامی) (تهران)
 • راه اندازی فست فود کریسپی (تهران)
 • راه اندازی فست فود آشپز باشی (کرمان)
 • راه اندازی فسست فود زیره (رفسنجان)
 • راه اندازی فست فود رونفیله (شهرضا)
 • راه اندازی فست فود رونفیله (قم)
 • فست فود بلوبرگر (تهران)
 • راه اندازی فست فود تن تو (تهران)
 • راه اندازی فست فود براتیز (تهران)
 • راه اندازی فست فود و کافی شاپ ماتیسا (تهران)
 • راه اندازی فست فود پاپریکا (سربندر)
 • راه اندازی کافی شاپ لامپ (آبادان)
 • راه اندازی فست فود ژاو (اهواز)
 • راه اندازی فست فود کی با کی (تهران)
 • راه اندازی فست فود تیارا (زاهدان)
 • راه اندازی فست فود لمون (آبادان)
 • راه اندازی فست فود تیرین (باقرشهر)
 • تجهیز فست فود فونگی (کرج)
 • فروش تجهیزات به برند فست فود کسری (تهران)
 • طراحی فست فود شایلی (تهران)
 • تجهیز فود کورت قصر طلائی (گرگان)
 • تجهیز رستوران ایتالیایی – فست فود فیگتی (تهران)
 • مشاوره به فست فود هاکوپیان (تهران)
 • تجهیز و مشاوره راه اندازی رستوران لبنانی شمیم لبنان (تهران)
 • راه اندازی فست فود ملورین در (بجنورد)
 • تجهیز فست فود مصلائی (یزد)

و …