در راه اندازی فست فود جدی باشید

در راه اندازی فست فود جدی باشید، زیرا راه اندازی فست فود همچون بسیاری از مشاغل وقتی با کم توجهی و کم اهمیتی روبرو گردد، هیچ آینده ای جز ورشکستگی و خروج از بازار به همراه نخواهد داشت.

در راه اندازی فست فود جدی باشید

گاها مشاهده می شود که برخی از افراد پروژه عظیم راه اندازی فست فود را به دوستان فاقد صلاحیت خود می سپارند و پیرو یک سری تصمیمات کارشناسی نشده اقدام به عملیاتی کردن تصمیمات احساسی خود می پردازند.

 در راه اندازی فست فود جدی باشید
در راه اندازی فست فود جدی باشید

بدهیهی است شما با ذهنی ساده نمی توانید مسائل پیچیده راه اندازی فست فود را انجام بدهید. لذا با توجه به پیچیدگی های راه اندازی فست فود معمولا افراد با هر تصمیمی موافقت می کنند. به طور مثال نقاش رنگ نارنجی خیلی کم رنگ را به جای پر رنگ استفاده می نماید و از آنجا که شما خیلی جدی نیستید با همه چیز موافقت می نمایید.

یک فرد جدی در راه اندازی فست فود به ندرت از اصول اولیه خارج می گردد.

گاها تعلل بی مورد موجب می شود که پروژه بیش از حد امکان طول بکشد و اگر شما از مغازه های استیجاری برای راه اندازی فست فود استفاده نموده باشید، قطعا با مشکلات مالی برای اجرای پروژه روبرو خواهید شد.

مهندس عباس حسینی

چگونه در راه اندازی فست فود جدی باشید:

  • زمان را مدیریت کنید: در راه اندازی فست فود به زمان توجه ویژه ای داشته باشید. با پیمانکارهایی که زمان اجرای پروژه را برای شما طولانی می کنند استفاده ننمایید.
  • هزینه ها را صحیح پرداخت کنید: گاها برخی از افراد برای کاهش هزینه مبلغ کمتری پرداخت می نمایند و این مهم موجب می شود پیمانکار از سر و ته کار بزند. لذا پیشنهاد می شود درست هزینه کنید.
  • از اقوام خود استفاده نکنید: برای اینکه بتوانید کار را درست مدیریت کنید از اقوام خود یا افرادی که بر روی شما تاثیر دارند استفاده ننمایید.

برای آموزش مدیریت فست فود به ما مراجعه نمایید.