دکوراسیون آشپزخانه فست فود

دکوراسیون آشپزخانه فست فوددر راه اندازی فست فود،یکی از مهمترین آیتم ها توجه کافی به آشپزخانه می باشد،شاید به این مهم باید از زوایای مختلفی چون موارد زیر توجه گردد:

  • بالانس بودن خطوط
  • کیفیت تجهیزات
  • قابلیت نظافت و شستشو
  • جانمایی تجهیزات

اصولا به اصطلاح دکوراسیون آشپزخانه فست فود در بخش فنی جانمایی گفته می شود.جانمایی صحیح و علمی دارای مزایای بسیار زیادی است که در اینجا به پاره ای از آنها اشاره می نماییم:

عباس حسینی

  • ایجاد نظم و انضباط کاری
  • افزایش راندمان کاری پرسنل
  • کاهش تعداد پرسنل
  • کاهش سوانح کاری
  • افزایش سرعت در آماده سازی سفارشات

البته نوع خطوط موجود تاثیر مستقیمی روی این فرایند، دارد. و همچنین ابعاد مغازه نقش تایین کننده ای رو چیدمان ماشین آلات و گردش کاری دارد.