دیسپلی مرغ

تجهیزات نگهداری مرغ پخته شده :

عملکرد دستگاه | نحوه نگهداری دستگاه | قسمت های مختلف دستگاه

دستگاه دیسپلی مرغ ، برای نگهداری موقت مرغ پخته شده استفاده می گردد. این دستگاه دارای دو بخش خشک و مرطوب می باشد.

خشک 

که طبقه فوقانی آن می باشد برای نگهداری مرغ های پخته شده که باید به صورت خشک نمایش داده شوند می باشد.

دیسپلی مرغ

مرطوب 

طبقه پایین  دستگاه با داشتن حوضچه آب و گرمای المنت تولید حرارت مرطوب کرده و برای نگهداشتن مرغ سوخاری نرمال پس از پخت استفاده می شود. باید گفت که قسمت پایینی این دستگاه برای نمایش مرغ هایی که به صورت نرم تر می باشند استفاده می گردد .

طرز استفاده :

مرغ ها پس از اینکه از دستگاه سرخ کن خارج شدند در صورت پخت کامل پولکی در طبقه بالا و در صورتیکه به صورت معمولی پخت شده اند در قسمت پایین قرار می گیرند.

روشن کردن:

برای روشن کردن طبقه فوقانی کلید را در حالت on   قرار داده و درجه دلخواه خود را روی دستگاه تنظیم میکنیم.

برای روشن کردن طبقه پایین دو کلید وجود دارد که کلید بالایی برای روشن کردن لامپ های فوقانی میباشد و زمانی  که در حالت   on  قرار داشته باشد دستگاه روشن می گرددو شما میتوانید درجه حرارت را با درجه کناری تنظیم نمایید.

مهندس عباس حسینی

برای اینکه بخواهید مخزن آب را در حالت گرم قرار دهید ابتدا باید کلید پایینی را در حالت  on  قرار داده و سپس درجه مورد نظر را تنظیم نمایید.

نکته»» برای استفاده از حالت گرمای مرطوب حتما در کف و زیر سینی  طبقه پایینی به اندازه  ۲ سانتی متر آب بریزید.

نکات نگهداری»» همیشه دستگاه را پس از پایانکار از برق کشیده و آن را خاموش نمایید.