راه اندازی فست فود موفق صد درصد تضمینی

راه اندازی فست فود موفق صد درصد تضمینی

راه اندازی فست فود موفق صد درصد تضمینی

سوال اصلی اینجاست آیا کسی می تواند راه اندازی فست فود موفق صد در صد تضمینی را برای شما انجام دهد.

البته این رویای یک سرمایه گذار است که بتواند سرمایه خود را به صورت صد در صد تضمینی در جایی متمرکز نماید. ولی پاسخ ما به عنوان یک خبره در صنعت راه اندازی فست فود این است که هرگز نمی توان یک فست فود را به صورت صد در صد تضمینی را اندازی نمود. دلیل صحبت ما مشاهده فست فودهای زیادی است که گاها با داشتن شاخصه های بسیار بارز با شکست های بسیار بدی روبرو شده اند.

راه اندازی فست فود موفق صد درصد تضمینی ! ! ! ! ! ! !
راه اندازی فست فود موفق صد درصد تضمینی ! ! ! ! ! ! !

البته این بدان معنی نیست که راه اندازی فست فود کاملا به صورت شانسی و بدون داشتن مدیریت است، بلکه معنی این مطلب این است که کسی نمی تواند به صورت صد در صد تضمینی فست فودی را برای شما راه اندازی نماید. زیرا مشاهده شده است که برخی از افراد با این ادعا مبالغ بسیار زیادی از سرمایه گذار گرفته و در انتها پروژه با شکست روبرو شده است، عموما کسانی که این قول و وعده ها را به شما می دهند، نمی توانند فست فود موفقی را برای شما راه اندازی نمایند، شاید یکی از دلایل این صحبت این باشد که آنها اعتماد به نفس کاذب داشته و می خواهند با سرمایه شما کسب تجربه نمایند.

اگر شما خواهان راه اندازی یک فست فود هستید که می خواهید موفق بشوید، باید این فرمول را در خود جستجو کنید. راه انداز فست فود شما کسی نیست جز خود شما. بله این خود شما هستید که فست فود خود را راه اندازی می نمایید.

عباس حسینی

اگر شما هر مرحله را با دقت و به صورت درست انجام دهید قطعا می توانید به موفقیت برسید. به عنوان یک راه انداز خبره اگر بخواهم شما را راهنمایی کنم می توانم بگویم که دلیل عمده شکست ها کمبود سرمایه در راه اندازی فست فود می باشد.

موفقیت حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق شماست.