رستوران آرزاک اسپانیایی

فلسفه ی دو سرآشپز پدر و دختر به نام خوآن ماری و النا بسیار ساده است: یک غذای اسپانیایی خوب و اصیل را انتخاب و به نحوی طعم و مزه ی آن را ارتقا دهید که مشتریان در هنگام میل غذا، از تمام حواس های خود استفاده کنند! با اینکه غذاهایی مانند ماهی شور همراه با انگور فرنگی امروزه بر روی صفحه ی مانیتورها دیده می شود اما غذاهای کلاسیک باسکی هنوز هم اساس و بنیان رستوران ها را تشکیل می دهند و قوانین جانبی آشپزی را ارتقاء می دهند.