رستوران اوستیریا فرانسسکانادربرزیل

سرآشپزهای محدودی هستند که قادرند سنت و مدرنیته را با هم در غذاها بگنجانند. یکی از این سرآشپزها، ماسیمو بوتورا می باشد. یک وعده غذایی در این رستوران اغلب با یک بشقاب ساده شامل همبرگر محلی کوپا آغاز شده و سپس به غذاهای پیچیده و لذیذی می رسیم که طریقه ی آشپزی منطقه ی امیلیا رومانا را شدیدا تحریک و متحول می کند. در اینجا سنت شکنی یکی از اصلی ترین عوامل است اما این رستوران که سال قبل سومین ستاره ی میچیلین را نیز دریافت داشته، بسیار متواضعانه و غیر رسمی با مشتریانش برخورد می کند.