رستوران سائو پائولو برزیل

این رستوران توسط یک مورخ و گیاه شناس که بهترین غذاهای سنتی برزیل با ترکیبی از غذاهای اروپایی تهیه می شود، مدیریت می شود. مواد اولیه بسیاری از غذاها از جنگل های بارانی آمازون تامین می شود. بشقاب مخصوص آن از صدف اسکالپ و سس های مرجانی است.