رستوران وین اتریش

امروزه غذا خوردن در رستوران بین افراد به یک فعالیت محبوب تبدیل شده. رستوران ها با ملل گوناگون در کشورها از این طریق بخشی از فرهنگ خود را به کشورهای دیگر معرفی می کنند. بررسی ها نشان داده که اکثر سرآشپزهای بزرگ بسیاری از غذا ها را توسط مادران و از سنت های خود الهام گرفته اند. یک مجله انگلیسی طی یک نظر سنجی جهانی توسط سرآشپزهای بین المللی و منتقدان لیست ۵۰ رستوران برتر دنیا را اعلام کردامالک و سرآشپز این رستوران بخشی شیوه های پخت و پز را از خانواده سوریه ای خود و مجموعه ای از کتاب ها الهام گرفته. سبک های غذایی اتریشی با با لمس سنتی و تنوع زیاد آن این رستوران در رتبه نهمین رستوران رمانتیک دنیا قرار دادهدالک و سرآشپز این رستوران بخشی شیوه های پخت و پز را از خانواده سوریه ای خود و مجموعه ای از کتاب ها الهام گرفته. سبک های غذایی اتریشی با با لمس سنتی و تنوع زیاد آن این رستوران در رتبه نهمین رستوران رمانتیک دنیا قرار داده