رستوران و کافی شاپ های که طراحی آنها در سال ۲۰۱۳ برنده مسابقات شده اند

معماری و طراحی داخلی های رستوران و کافی شاپ های که در سال ۲۰۱۳ برنده مسابقه شده اند را برای شما جمع آوری کرده ایم. طراحی ها از رستوران Atrium Champagne در لندن توسط نورمن فاستر تا طراحی رستوران توسط معمار Norm در دانمارک وجود دارد. جالب است بدانید این رستوران و کافی شاپ ها از ۶۷۰ طرح ارسالی برای مسابقات بین المللی برگزیده شده اند.