رستوران پافولی (Pafuli) دراستانبو ل

پافولی یکی دیگر رستوران هاست که از پیشرفت آن نا امیدیم. ولی یکی از معروف ترین رستوران ها در سرو غذاهای دریای سیاه ، واقع در بسفر می باشد. غذاهای این رستوران فوق العاده چرب است و از کیفیت چندانی برخوردار نیست و به جز چند مورد استثنا، پیش غذاهای مناسبی ارائه نمی دهد و بسیار گران قیمت است و سرویس دهی و عملکرد پرسنل فوق العاده بد است.