رستوران ژول ورن "Le Jules Vernes "- پاریس، فرانسه

اگر شهر پارس لقب رمانتیک ترین شهر دنیا را به خود اختصاص داده است، پس می توان رستوران “Le Jules Vernes ” را نیز رمانتیک ترین دستوران دنیا نام نهاد. به رستورانی که در ارتفاع ۱۲۵ متری از سطح زمین شهر زیبای پاریس را در زیر پای شما قرار می دهد، لقب دیگری نمی توان داد. عنوان یکی از بهترین رستوران های دنیا به ارتفاع و دید زیبای این رستوران خلاصه نمی شود. چند سال پیش، خود شخص “آلبونا لوکاسا” که اکنون مهمترین رستوران دار فرانسه به شمار می آید، مدیریت ژول­ورن را بر عهده گرفته است. به همین دلیل است که عنوان یکی از بهترین ها از همه لحاظ شایسته ی این رستوران است.