رستوران «کایابوکیا»

میمون را نماد شیطنت و بدجنسی می‌دانند، اما در رستوران «کایابوکیا»ی ژاپن، دو میمون به نام‌های «یات-چان» و «فوکو-چان» به کمک صاحب‌شان آمده‌اند و به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند. صاحب این رستوران می‌گوید: وقتی مشغول سرو غذا به مشتریان بودیم، این دو میمون ما را نگاه می‌کردند و بعد از مدتی شروع کردند به تقلید کارهای ما. این‌طور بود که تبدیل شدند به دو دستیار کارآمد برای پیشخدمت‌ها.
این حیوانات برای مشتریان، نوشیدنی و حوله می‌برند تا دست‌هایشان را خشک کنند، صورت‌حساب را تقدیمشان می‌کنند و پول باقی‌مانده را به آن‌ها برمی‌گردانند. میمون‌های «کایابوکیا» هم لباس فُرم می‌پوشند، اما طبق قانون ژاپن تنها دو ساعت در روز کار می‌کنند. می‌توانید به جای انعام به آن‌ها دانه سویا بدهید، خوشحال می‌شوند