رستوران کلینیک، سنگاپور، سنگاپور

اگر عاشق فضای بیمارستان هستید، یا پزشک و پرستار بودن را دوست دارید حتما به این رستوران سر بزنید. این رستوران در واقع بیمارستانی است که در آن غذا سرو می‌شود! در این بیمارستان همه چیز به رنگ سفید است و غذا توسط پرستارها سرو می‌شود و سس غذا که در داخل آمپول است توسط پزشک مربوطه (که همان سرآشپز رستوران است) به غذا اضافه می‌شود. سرو بعضی از غذاها در این رستوران شما را به یاد اتاق‌های عمل و انجام جراحی‌های مهم می‌اندازد.