رستوران گیرونا اسپانیا

بهترین رستوران جهان به نام سه برادر Roca بوده که از مادر خود الهام گرفته اند. مواد غذایی مدرن اسپانیایی مثل میگو زغالی، شاه میگو و سایر غذاها با طعمی به یاد ماندنی در این رستوران می توانید امتحان کنید.