رستوران ‏Epicure ‎‏ در پاریس فرانسه

در نهایت در رتبه ی دهم میرسیم به رستوران فرانسوی ‏Epicure‏ که سرآَشپز حرفه ایی آن ‏Eric Frenchen ‎‏ منویی ‏کاملا فرانسوی در اختیار مشتریانش قرار می دهد. سرآشپز این رستوران بهترین غذای صدف و اردک را سرو می کند و ‏طعم چای های سبز این رستوران در سفر به پاریس در ذهنتان نقش خواهد بست. ‏ ‏