رستوران ‏Pic ‎‏ در والنس فرانسه

این رستوران که در سال ۱۸۸۹ بنا شده است، توسط خانم ‏Anne Sophi Pic ‎‏ اداره می شود و توانسته است تحت ‏مدیریت وی، ۳ ستاره ازجایزه ی ‏Michelin ‎‏ را کسب نماید. همچنین این رستوران جزء یکی از بهترین رستوران های ‏فرانسه می باشد که که سرآشپزان آن کتاب معروف آشپزی ۲۰۰۵ را ارائه کرده اند.‏