رستوران Pierre Gagnaireپاریس

درپاریس هر نوع رستورانی مطابق با سلیقه های گوناگون وجود دارد و کامل ترین و عالی ترین مجموعه رستورانهای فرانسه را در پاریس می توانید پیدا کنید. وجود ۵۰۰۰ هزار رستوران در پاریس و شهرت بین المللی برخی از این رستوران ها بهترین مکان را برای دوست داران غذا در دنیا فراهم آورده  تنهاوجود غذاهای کلاسیک فرانسوی نیست که گردشکران را به این شهر کشانده بلکه شهرت انواع غذاهای خارجی و ساندویچ های خاص پاریس که در این رستورانها سرو می شود نیز قابل توجه است ذاهای این رستوران نسبتا گران است. اما ارزشش را دارد چون نحوه آشپزی نوین در این رستوران شما را به شگفت خواهد آورد و شما می توانید طعم چندین نوع غذا را با خوردن تنها یک غذا بچشید که با شیوه ای جدید و در اثر ترکیب هنرمندانه چندین نوع غذا توسط سر آشپز ماهر این رستوران طبخ شده.