ریستوران آکواریومی

این رستوران در قلب نشویل، ایالت تنسی آمریکا قرار گرفته است. این رستوران نمای گسترده ای از آکواریوم را با بیش از ۲۰۰۰۰۰ گالن آب به نمایش می گذارد.
این رستوران دردنور، کلرادو و هوستون و تگزاس هم شعبه دارد.