طراحی داخلی خلاقانه رستوران کلمبیایی

معماری: KDF Arquitectura
موقعیت: Bogota, Colombia
سال ساخت:۲۰۱۵
این رستوران کلمبیایی با همکاری دو تیم طراحی p576 و KDF Arquitectura، با الهام گرفتن از طرح های گرافیکی سنتی این کشور و سمبل های تاریخ تزئینی شان اجرا شده است. معمار این ساختمان بیان می کند که صاحبان این رستوران قصد داشته اند تا با ایجاد هویت بصری جدید در معماری داخلی رستوران، به بازسازی آن بپردازند. در ادامه با آرل همراه باشید…