طراحی داخلی رستوران Yumi Yumi

رستوران Yumi Yumi ساختمان کوچکی است و در زیر پل یکی از بزرگراه های mexico city قرار دارد. طراحی داخلی رستوران را شرکت معماری taller david dana architects انجام داده است. به دلیل این که رستوران غذای ژاپنی سرو می کنند، در طراحی داخلی رستوران از الگو معماری آسیایی مدرن الهام گرفته اند. با این دکوراسیون داخلی، رستوران شاخص شده و اگر شعبه ی جدیدی باز کنند برای مردم آشنا خواهد بود