طراحی رستوران کاتالانی با عنوان لذت

معمار: El Equipo Creativo
موقعیت بنا: بارسلونا، اسپانیا
متراژ بنا: ۵۲۰ متر مربع
سال اجرای پروژه: ۲۰۱۴
طرح این رستوران از چند نظر قابل ملاحظه است. از یک طرف به عنوان یک پروژه محلی، ریسکی، و منحصربه فرد به شمار می رود. از طرف دیگر سایت این پروژه خواستار پاسخ گویی قدرتمندی می باشد. موقعیت سیات این پروژه در یک مکان باریک و نمایی کوچک در بارسلونا واقع شده است.