طراحی فست فود

یکی از موارد پر اهمیتی که فست قودها به خصوص،آن دسته که دارای موقعیت محلی می باشند طراحی دکوراسیون می باشد.این مهم معمولا باید توسط گروههای راه اندازی فست فود طراحی گردد.زیرا این گروها به دلایل:

 • آشنایی با استانداردهای بهداشتی
 • آشنایی با روانشناسی فست فود
 •  طراحی استراتژی
 • ….

بهترین گروه برای این مهم می باشند.

طراحی دکوراسیون در فست فودها شامل:

 • تابلو سر در
 • کف
 • دیوارها
 • سقف
 • در
 • محوطه جلوی در
 • کانتر
 • میز وصندلی ها
 • نور پردازی

طراحی فست فود

می باشد.

مهنسی این بخش بسته به عوامل زیر دارد:

 • سرمایه در نظر گرفته شده
 • رقبا
 • سبک کاری
 • فضا
 • محیط اطراف

راه اندازی فست فود