طراحی و دکوراسیون داخلی رستوران اُلگانور

شرکت معماری و طراحی داخلی برزیلی arquitetos associados، با استفاده از ۸۰۰۰۰ پرچ بر روی پروژه ی دکوراسیون داخلی رستوران اُلگانور کار کرده است. این رستوران در شهر لوردس، فرانسه طراحی شده. طراحی داخلی رستوران به خاطر سقف زیبای ساختمان متمایز شده است. میله های چوبی با طول های مختلف و با تپوگرافی موج داری از سقف رستوران آویزان شده اند