طرزتهیه ماهی درفر

● مواد لازم :
▪ ماهی قزل آلا، ۱ عد د
▪ گوجه فرنگی حلقه شد ه، ۲ عد د
▪ لیمو ترش تازه حلقه شد ه، ۱ عد د
▪ نمک، به مقد ار لازم
▪ پود ر زنجبیل، به مقد ار لازم
▪ سیر و شوید تازه، به مقد ار لازم
● طرز تهیه :
بهترین روش طبخ برای ماهی قزل آلا به این نحو است که ماهی را شسته و بعد از تمیزکرد ن د اخل شکم آن را کمی سیرتازه بمالید و مقد اری پود ر زنجبیل و نمک به آن بزنید و مقد اری شوید تازه د رون شکم قرار د اد ه و بگذارید یک ساعت د ر یخچال بماند .
بعد از یک ساعت ماهی را از یخچال بیرون بیاورید و با استفاد ه از برس آشپزخانه کمی روغن( حد ود نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون) روی آن بمالید .
روی کاغذ آلومینیوم چند حلقه گوجه فرنگی بگذارید و بعد چند حلقه لیموترش و بعد ماهی را روی گوجه و لیموترش قرار د هید .
سپس د وباره لیموترش و گوجه فرنگی روی ماهی بچینید و کاغذ را محکم ببند ید و د ر فر روی میله های وسط با د رجه حرارت ۲۵۰ـ۲۲۰ د رجه سانتیگراد بگذارید .
د ر مد ت نیم ساعت تا ۴۵ د قیقه ماهی آماد ه می شود و عصاره گوجه و لیموترش به خورد ماهی می رود . غذای بسیار خوشمزه ای است .