غذاهایی که مانع بروز نقرس می شود

نقرس؛ نوعی آرتریت دردناک است که به علت تجمع اسیداوریک بیش از حد در بافت ها به وجود می آید.
اغلب شست پا را درگیر می کند اگرچه همه انگشتان را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
درد آرتریت حاد نقرس به علت واکنش التهابی با رسوب اسید اوریک در مفصل به وجود می آید.
این بیماری عمدتا در مردان رخ می دهد.
غذاهایی که مانع بروز نقرس می شود:
لیمو ترش
شاهی
فلفل
گیلاس
زردچوبه
زنجبیل
آناناس