فست فود سیستماتیک

شاید در نگاه اول اداره یک فست فود شغلی طاقت فرسا و دور از دسترس برای همگان باشد.والبته آمار بالای فست فود های نا موفق گواه صادقی بر این گمان می باشد.با نگاهی تیز بینانه به تک تک فست فودهای ناموفق می توان نتیجه گرفت  دلیل اول شکست آنها اداره سنتی و غیر سیستماتیک آنها بوده،و این کاری غیر منطقی است که حرفه ای مدرن را به روشی سنتی اداره نماییم.

قدم اول در موفقیت اداره یک فست فود تغییر نگرش از سنتی به سیستماتیک می باشد.

فست فود سیستماتیک

دلیل موفقیت تمامی پروژه های  iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود) جدای از انتخاب صحیح پروژها ،استراتژی مناسب وجود سیستم های قدرتمند و توسعه یافته می باشد که سبب:

  • تسهیل اداره فست فود
  • انسجام و یکپارچگی فست فود
  • هدف مندی
  • ….

می باشد.

عباس حسینی

البته بهتر است این مهم در بدو فعالیت فست فود در مرحله راه اندازی فست فود اجرا گردد ولی تدوین آن برای فست فودهای راه اندازی شده نیز خالی از لطف نیست.

iranhfc گروه فوق تخصصی راه اندازی فست فود