فست فود و خدمات

اصولا خدمات به فعالیتی اطلاق می شود که از طرفی به طرف دیگر ارائه می گردد،بدون این که محسوس باشد و مالکیت چیزی را به همراه داشته باشد.

اصولا از ویژگی های مشاغل خدماتی به موارد زیر می توانیم اشاره نماییم:

فست فود و خدمات

  • خدمات ناملموس و نامحسوس هستند،و ایجاد روابط کمی و تعیین سطح کیفی آنها دشوار می باشد.
  • ناهمگونی مشاغل خدماتی،که استاندارد سازی محصول و خواسته مشتری را دشوار می نماید.
  • اصولا خدمات قابل ذخیره سازی نمی باشند.
  • نکته مهمی که در مورد خدمات مطرح است ،کیفیت از نظر مشتری فقط به خروجی بستگی نداشته و تابع فرایند نیز می باشد.

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گیری نمود که کسب و کار فست فود جزء مشاغلی است که،ترکیبی از تولید و خدمات را شامل می گردد.مشتریان در بازار رقابتی فست فود به چیزی فراتر از غذا می اندیشند،آنها از شما ارزش می خواهند،غذای با کیفیتی که بدون رعایت اصول بهداشتی و با برخورد بد پرسنل همراه باشد نمی تواند تجلی گر کیفیت باشد.

مهندس عباس حسینی

گروه IRANHFC (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ) پیشرو و نو آور در خط مقدم کیفیت.