لباس پرسنل در فست فود

عموما در فست فودهای معتبر جهان لباس پرسنل برگرفته از استاندارهای کیفیتی و مدیریتی می باشد.در مطالب زیر به فاکتورهای که در مورد لباس پرسنل مورد توجه قرار دارد اشاره می گردد:

لباس پرسنل در فست فود

  • شستشوی آسان
  • زیبایی
  • رنگ بندی تفکیکی(بیان کننده رده سازمانی و نوع واحد می باشد)
  • مسائل بهداشتی

راه اندازی فست فود

بهتر است برای واحدهای مختلف لباسی با ماهیت کار آنها تهیه گردد.