مریناتور مرغ

عملکرد دستگاه مریناتور :

دستگاه مریناتورمرغ وظیفه مزه دار کردن مرغ را برعهده دارد.

مریناتور مرغ

طرز استفاده از دستگاه مریناتور مرغ  :

ابتدا مرغ را به هشت تکه تقسیم کرده ( ران – بالای ران – سینه – کتف – بال و…)سپس مرغ ها را شسته و تمیز می نماییم. ۴ عدد مرغ معادل ۳۲ تکه را درون مخزن  دستگاه مریناتور مرغ ریخته مواد مورد نظر را برای مزه دار کردن از جمله ادویه و آب را به مرغ اضافه می کنیم سپس در، دستگاه را بسته و اهرم را در زاویه ۹۰ درجه قرار می دهیم . سپس شلنگ وکیوم را به دستگاه وصل کرده و دکمه وکیوم را می زنیم . بعد از یک دقیه وکیوم حاضر شده را باز و دستگاه را روشن می کنیم .

نکته»»  دستگاه مریناتور باید در جای ثابت و بدون شیب قرار گیرد .

نکته»»  دست خود را زمانی که دستگاه مریناتور روشن و در حال کار است روی آن قرار ندهید.

نکته»»  اب را روی قطعات دستگاه مریناتور به هیچ وجه اسپری نکنید. باعث بروز مشکلاتی در گذر زمان خواهد شد.

نکته»» سعی شود تا جایی که امکان دارد این دستگاه مریناتور توسط افراد آموزش دیده استفاده گردد تا هم مشکل خاصی پیش نیاید و هم پروسه مزه دار کردن مرغ ها به درستی انجام گیرد.

مهندس عباس حسینی

بعد از اتمام کار با دستگاه داخل آن را با شوینده های مورد تایید وزرات بهداشت بشویید.

کلید pomersupply برای روشن و خاموش کردن کل دستگاه می باشد.

کلید vacuvm برای روشن و خاموش کردن پمپ وکیوم ( ایجاد خلاء ) می باشد.

کلید Rotation برای روشن و خاموش کردن چرخاننده های دستگاه می باشد .

شما با استفاده از کلید time setting می توانید زمان چرخش را تنظیم کنید.

شما با استفاده از کلید  speed Regulation می توانید سرعت چرخش را تنظیم نمایید .