مواد غذایی پرتو دیده

مواد غذایی پرتو دیده
عمل برچسب زنی برای هماهنگ شدن فراورده های اشعه دیده مسئله مهمی است . در برخی کشورها عمل برچسب زنی غذاهای اشعه دیده با علامت سبز رادورا و عباراتی نظیر” اشعه دیده “، “تیمار با اشعه “، ًً” رادورا “، “محافظت شده با یونیزاسیون “و”تیمار شده با اشعه “الزامی است.
تعداد دیگری از کشورها فقط ازعلامت رادورا استفاده می کنند و هیچ کلمه توصیفی دیگری به کار نمی برند.بعضی از کشورها هم هیچ برچسب خاصی برای این مورد ندارند.
اداره کل غذا وداروی ایالات متحده استفاده از فرایند اشعه دهی مواد غذایی را در مجموعه مقررات مربوط به اصلاحیه افزودنی های غذایی قرار داده است .بر اساس این مقررات وقتی یک ماده غذایی اشعه دیده می تواند در ایالات متحده فروخته شود که اداره خدمات انسانی و بهداشتی آن غذا را بی خطر تشخیص داده است و دستورالعمل شرایط ایمنی اشعه دهی در آن مورد را صادر کرده با شد.اشعه دهی غذا در ایالات متحده یک افزودنی غذایی محسوب می شود ، نه یک فرایند و بر چسب ماده غذایی باید نشان دهنده این مطلب باشد .
اثرات پرتودهی برکیفیت برخی مواد غذایی :
تولید طعم اشعه ای در برخی از مواد غذایی به خصوص گوشت
آزاد شدن ترکیبات مولد بو نظیر ترکیبات گوگرد دار ، کربونیل و ترکیبات الکلی
در دزهای بیش از ۳ کیلوگری اتلاف تیامین درگوشت گاو ، گوسفند
ویتامین های E   و B  ۱ حساس ترین ویتامینها در برابر پرتو می باشند
نرم شدن فراورده هایی مثل میوه ها وسبزیها به علت تغییر ساختار پکتین و سلولز. بیشترین دوز اشعه که اغلب میوه ها و سبزیها بدون کاهش نرمی ، اختلالات رسیدگی، تغییر طعم و… تحمل می کنند ۲۵/۲کیلوگری است.