نحوه مدیریت در فست فود

یکی از سوالاتی که اغلب رستوران داران خواهان پاسخگویی به آن می باشند نحوه مدیریت در محیط داخلی رستوران می باشد.ابتدا به ساکن باید سبک های مدیریتی را بشناسیم.

به طور کلی سبک های مدیریتی را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

  1. مدیریت علمی (کلاسیک)
  2. مدیریت رفتار انسانی (نئوکلاسیک)
  3. مدیریت اقتضایی

نحوه مدیریت در فست فود

از مدیریت علمی به مدیریت مکانیکی نام برده می شود، که در آن به انسان از دیدگاه ماشینی نگاه می شود و همچنین ایجاد انگیزه را از طریق پاداش مالی ممکن می دانند.

از مدیریت نئوکلاسیک به مدیریت ارگانیک نام برده می شود، که در آن به جهات انسانی توجه بیشتری می شود.

در مدیریت اقتضایی صحبت از آن است که در هر شرایطی یک روش بهینه وجود دارد.به طور کلی روش جهان شمولی وجود ندارد.

با توجه به بررسی های دقیق این گروه در شرایط مختلف نتیجه به این صورت است که ابتدا به ساکن ما باید فست فود را به دو بخش خدماتی و تولیدی تقسیم بندی نماییم، به طور واضح تر آشپز خانه یک واحد تولیدی است اما از کانتر به جلویک واحد خدماتی است.البته بهتراست در واحد آشپزخانه از مدیریت کلاسیک و در کانتر از سبک نئوکلاسیک استفاده نماییم.

راه اندازی فست فود

بدیهی است که در شرایط گوناگون ممکن است شرایط به نوع دیگری باشد.

گروه تخصصی راه اندازی فست فود iranhfc با آموزشهای مدرن و حرفه ای ، پرورش دهنده موفق ترین مدیران فست فود می باشد.