نقش انگیزه در پرسنل فست فود

در یک تعریف نسبتا جامع ،انگیزش عبارتست از:فرآیند احساس کمبود روان شناختی و فیزیولوژیک،که انسان را در راستای هدفی به فعالیت وا می دارد،فرایندی که مستمر ،پایدار،پایان نا پذیر،دارای فراز و نشیب و پیچیده است.

انگیزه به دو دسته :

  • درونی:به احساسات درونی پرسنل وابسته است
  • بیرونی:
  1.  بیرونی مثبت :حقوق و مزایا،ترفیع و ….
  2. بیرونی منفی:تنبیه هاتی چون جریمه و اخراج

نقش انگیزه در پرسنل فست فود

ایجاد انگیزه یکی از مهمترین وظایف مدیریت می باشد که برای انسجام هر فست فودی لازم است.با توضیحات ارائه شده مدیر می تواند با رفتار خود ایجاد انگیزه درونی و یا با اختیارات خود ایجاد انگیزه بیرونی چه به صورت مثبت یا منفی بپردازد.نکته قابل تامل اینجاست که حتی وجود عوامل انگیزاننده منفی به تنهایی بسی مفید تر از نبود آن می باشد.

بهتر است قبل از ایجاد انگیزه برای پرسنل با ماهیت انگیزه تا حدودی آشنا شویم.

انگیزه دارای سلسله مراتبی است،به طور ساده تر  شما نمی توانید تمامی پرسنل خود را با عوامل یکسانی برانگیزانید.این موارد را می توان به این ترتیب طبقه بندی نمود:

  • بر طرف نمودن نیازهای اولیه پرسنل در محیط کار مثل:غذا،جای خواب مناسب
  • بر طرف نمودن نیازهای در سطح بالاتر مثل پرداخت حقوق و امنیت شغلی
  • بر طرف کردن نیاز های اجتماعی،یعنی محیطی را بسازیم که پرسنل برای حضور در سیستم ما به خود افتخار نماید
  • بر طرف نمودن نیاز به احترام،شاید بسیاری از مدیران ما به این نکته توجه نکنند
  • بر طرف نمودن نیازهای خود شکوفایی،بسیاری از پرسنل انتظار رشد و توسعه را در محیط کاری خود دارند.یک مدیر هوشمند باید سیستمی را طراحی کند یک کارگر ساده در صورت دارا بودن قابلیت تبدیل شدن به حداقل سوپروایزر را داشته باشد.

نگرش افراد به کارشان باعث توفیق و شکست آنها در کارشان می شود.سوالی اساسی در اینجا مطرح می شود پرسنل ما از شغلشان چه می خواهند؟ اگر بخواهیم یک جواب به این سوال دهیم این رضایت است.

iranhfc

ما دو نوع نیاز را باید در محیط کار برای پرسنلمان پاسخ گوییم.

نیازهای که اگر آنها را بر طرف نکنیم پرسنلهایمان ما را ترک خواهند گفت مثل:عدم پرداخت حقوق،ایجاد شرایط کاری دشوار برای پرسنل

اما گروهی از نیازها هستند که در صورت پاسخ به آنها می توان در پرسنلمان انگیزه ایجاد کنیم مثل:پیشرفت،احترام مشئولیت و ….

 

 

2